Mặt bằng thiết kế căn hộ toà K1,K2 Chung cư The K ParkKính gửi tới quý khách hàng Mặt bằng thiết kế căn hộ toà K1,K2 Chung cư The K Park.

Thiết Kế Toà K1

Mặt-bằng-tòa-K1-The-K-Park Tang DH Mặt bằng K1 CH-01 CH-02 CH-03 CH-04 CH-05 CH-06 CH-07 CH-08 CH-09 CH-10 CH-11 CH-12 CH-14 CH-15

Thiết Kế Toà K2

A (0) A (01) CH01-K2 CH02 CH03-K2 CH04-K2 CH05-K2 CH06-K2 CH07-K2 CH8-K2 CH09-K2 CH10-K2 CH11-K2 CH12-K2 CH12-K2 CH14-K2 CH15-K2