Mặt bằng thiết kế căn hộ chung cư B1.4 HH02_1AXin gửi tới quý khách hàng Mặt bằng thiết kế căn hộ chung cư HH02 B1.4 Mường Thanh Thanh Hà.

CHUNG-CU-B14-HH02_1A-2-15 CHUNG-CU-B14-HH02_1A-4 CHUNG-CU-B14-HH02_1A-6- CHUNG-CU-B14-HH02_1A-8 CHUNG-CU-B14-HH02_1A-10 CHUNG-CU-B14-HH02_1A-12 CHUNG-CU-B14-HH02_1A-14 CHUNG-CU-B14-HH02_1A-16 CHUNG-CU-B14-HH02_1A-18 CHUNG-CU-B14-HH02_1A-20 CHUNG-CU-B14-HH02_1A-22 CHUNG-CU-B14-HH02_1A-24 CHUNG-CU-B14-HH02_1A-26 CHUNG-CU-B14-HH02_1A-28 CHUNG-CU-B14-HH02_1A-30 CHUNG-CU-B14-HH02_1A-32 CHUNG-CU-B14-HH02_1A-34 CHUNG-CU-B14-HH02_1A-KIOT CHUNG-CU-B14-HH02_1A-PEN